Зареждане на S

Проверка на натоварването

Възникнаха много проблеми, свързани със зареждането на контейнери, включително замествания на продукти, лошо подреждане, което води до увеличени разходи поради повреда на продуктите и техните картонени опаковки.Освен това контейнерите винаги имат повреди, мухъл, течове и гниещо дърво, което може да повлияе на целостта на вашите продукти до момента на доставката.

Професионалната проверка на товаренето ще смекчи много от тези проблеми, за да осигури плавен процес на изпращане без изненади.Такава проверка се извършва по много причини. 

Преди натоварването се извършва първоначална проверка на контейнера за условия като влага, повреди, мухъл и други.Докато се извършва товаренето, нашият персонал проверява произволно продуктите, етикетите, състоянието на опаковката и транспортните кашони, за да потвърди количествата, стиловете и други, които може да са необходими.